Koroshiya ‎(24)

If you see this, happy birthday.

Happy Birthday!